El Pla Local d’Habitatge de Sant Sadurní d’Anoia (PLH) és el document que detalla els objectius, estratègies i actuacions que l’Ajuntament desenvoluparà en els propers 6 anys per garantir un habitatge digne i assequible a la ciutadania.

La redacció del PLH conté una fase de diagnosi, en què s’analitza la situació de l’habitatge al municipi i una de pla d’acció, en la que es proposen les estratègies i actuacions més adequades per a atendre les necessitats detectades.

Calendari

Per què participar?

El tema de l’habitatge és complex i hi ha molts col·lectius involucrats: una ciutadania molt diversa, amb diferents necessitats i capacitats adquisitives, entitats que agrupen i defensen els interessos dels seus associats, empreses (notaries, bancs, immobiliàries, advocats...), diferents administracions...

Seguir llegint...

Com és el procés?

La Taula d’Habitatge és l’òrgan responsable del procés de redacció del PLH i, per tant, també de fer el seguiment del procés participatiu.

Seguir llegint...

Dades clau sobre l’habitatge

Un 50% de les llars no podrien accedir a un lloguer lliure en les condicions actuals. Els col·lectius que presenten més dificultat d’accés a l’habitatge són la gent jove, la gent gran que volen canviar a un habitatge més accessible i adaptat, les dones d’edat avançades que viuen soles, i les persones separades.

Seguir llegint...