Per què és important participar en aquest procés?

 • Perquè és un edifici patrimoni del poble.
 • Perquè és una gran oportunitat de futur, ja que posaria a disposició de la vila un gran espai, singular, significat, cèntric i que pot acollir múltiples usos.
 • Perquè és un projecte que requereix una gran inversió de temps i recursos i vol el màxim consens possible.

Com serà el procés participatiu?

El procés es divideix en 5 fases:

 • Informació

  Es durà a terme una sessió informativa per a exposar tots els antecedents històrics i patrimonials de l’edifici, la seva situació arquitectònica i els límits tècnics que presenta qualsevol intervenció, també per la seva catalogació com a bé cultural d’interès local.

 • Recollida de propostes

  Es duran a terme visites guiades durant les quals es donarà espai a la formulació de propostes. Paral·lelament, s’obrirà un període de recollida de propostes online al web del procés.

 • Anàlisi de propostes i elaboració d’alternatives

  Els serveis tècnics municipals, amb el suport d’un grup d’experts, estudiarà totes les propostes d’usos recollides i elaborarà 2 o 3 alternatives.

 • Priorització d’alternatives

  Es realitzarà una votació ciutadana per a prioritzar entre les alternatives d’usos resultants del procés. Per tal de dinamitzar la votació, s’obrirà una exposició al pati de Can Guineu que estarà acompanyada per persones informadores i facilitadores del vot electrònic que es farà també a través del web del procés.

 • Devolució

  Es realitzaran diverses accions per exposar i difondre els resultats.

Qui podrà participar

En la fase de recollida de propostes hi podrà participar tothom que ho vulgui. Durant la fase de votació només podrà participar la ciutadania de Sant Sadurní, persones majors de 16 anys empadronades abans del dia 1 del mes en que es produeixin les votacions.