Per què participar?

{El tema de l’habitatge és complex i hi ha molts col·lectius involucrats: una ciutadania molt diversa, amb diferents necessitats i capacitats adquisitives, entitats que agrupen i defensen els interessos dels seus associats, empreses (notaries, bancs, immobiliàries, advocats...), diferents administracions...

Un projecte estratègic com el Pla local d’Habitatge, necessita de les idees, coneixements, i en definitiva, de la implicació, debat i cerca de consens entre aquests col·lectius. Per això la Llei catalana de l’habitatge preveu l’obligatorietat d’incorporar mecanismes de participació ciutadana en la tramitació dels Plans Locals d’Habitatge.

Com és el procés?

La Taula d’Habitatge és l’òrgan responsable del procés de redacció del PLH i, per tant, també de fer el seguiment del procés participatiu.

A més, s’obriran diversos espais per tal que tota la ciutadania pugui participar, tant en la diagnosi com en les propostes.

Debats presencials

2 debats oberts a tothom per opinar i debatre sobre la situació de l’habitatge a Sant Sadurní d’Anoia i les possibles accions a dur a terme per millorar-la.

El primer debat es durà a terme amb l’objectiu de contrastar la diagnosi realitzada per l’equip redactor.

Si vols participar-hi inscriu-te al web i ens posarem en contacte amb tu.

Participació en línia

Espai web de l’Ajuntament on, a través d’un qüestionari, la ciutadania podrà donar l’opinió sobre les problemàtiques relacionades amb l’habitatge al municipi i formular propostes que l’Ajuntament estudiarà per incorporar-les al PLH.

Dades clau sobre l’habitatge

Sant Sadurní d’Anoia té una població de 12.866 persones (2018). Des del 2007 la població s’ha incrementat en menys d’un 1% anual (unes 1.000 persones en total).

A cada llar hi viuen de mitjana 2,58 persones.

Evolució de la dimensió de les llars

Gairebé un 80% de les llars del municipi són de propietat respecte el 16% que són de lloguer.

Evolució del mercat del lloguer

El preu mig de la compra d’habitatge nou i de 2a mà se situa en 150.000€ (molt per sota de la província de Barcelona: 226.000€). El preu mig dels contractes de lloguer se situa entorn els 500€ mensuals.

En el municipi s’han construït 710 habitatges protegits al llarg dels anys. Un 13,8% ha estat de lloguer.

Un 50% de les llars no podrien accedir a un lloguer lliure en les condicions actuals. Els col·lectius que presenten més dificultat d’accés a l’habitatge són la gent jove, la gent gran que volen canviar a un habitatge més accessible i adaptat, les dones d’edat avançades que viuen soles, i les persones separades.

El parc d’habitatge existent és força jove. Malgrat el bon estat general, es detecten 16 edificis ruïnosos, 8 en estat dolent i uns 88 en estat deficient. Hi ha uns 142 edificis (1.224 habitatges) de PB+3 o més sense ascensor i 156 edificis (1.351 habitatges) amb mala accessibilitat.

Fins a 200 habitatges presenten indicis de desocupació.

Es calcula que hi ha uns 45-50 habitatges ocupats irregularment.