Per què és important participar en aquest procés?

  • Perquè és un edifici patrimoni del poble.
  • Perquè és una gran oportunitat de futur, ja que posaria a disposició de la vila un gran espai, singular, significat, cèntric i que pot acollir múltiples usos.
  • Perquè és un projecte que requereix una gran inversió de temps i recursos i vol el màxim consens possible.