Per què participar?

{El tema de l’habitatge és complex i hi ha molts col·lectius involucrats: una ciutadania molt diversa, amb diferents necessitats i capacitats adquisitives, entitats que agrupen i defensen els interessos dels seus associats, empreses (notaries, bancs, immobiliàries, advocats...), diferents administracions...

Un projecte estratègic com el Pla local d’Habitatge, necessita de les idees, coneixements, i en definitiva, de la implicació, debat i cerca de consens entre aquests col·lectius. Per això la Llei catalana de l’habitatge preveu l’obligatorietat d’incorporar mecanismes de participació ciutadana en la tramitació dels Plans Locals d’Habitatge.