Com serà el procés participatiu?

El procés es divideix en 5 fases:

 • Informació

  Es durà a terme una sessió informativa per a exposar tots els antecedents històrics i patrimonials de l’edifici, la seva situació arquitectònica i els límits tècnics que presenta qualsevol intervenció, també per la seva catalogació com a bé cultural d’interès local.

 • Recollida de propostes

  Es duran a terme visites guiades durant les quals es donarà espai a la formulació de propostes. Paral·lelament, s’obrirà un període de recollida de propostes online al web del procés.

 • Anàlisi de propostes i elaboració d’alternatives

  Els serveis tècnics municipals, amb el suport d’un grup d’experts, estudiarà totes les propostes d’usos recollides i elaborarà 2 o 3 alternatives.

 • Priorització d’alternatives

  Es realitzarà una votació ciutadana per a prioritzar entre les alternatives d’usos resultants del procés. Per tal de dinamitzar la votació, s’obrirà una exposició al pati de Can Guineu que estarà acompanyada per persones informadores i facilitadores del vot electrònic que es farà també a través del web del procés.

 • Devolució

  Es realitzaran diverses accions per exposar i difondre els resultats.