Proposta de nous usos per a l’edifici municipal de Can Guineu

Les 2 alternatives de nous usos per a l’edifici de Can Guineu han sorgit de les idees aportades per la ciutadania en el marc del procés participatiu realitzat l’any 2021. A més, fruit de la sessió de treball amb persones expertes (arquitectes i especialistes en patrimoni), es va determinar que els usos proposats respectin dues premisses: que no requereixin un tipus de reforma i disposició interior de l'edifici que pugui hipotecar possibles necessitats de futur i que siguin compatibles amb la preservació del patrimoni.


És per aquest motiu que es presenten dues alternatives que son propostes obertes i flexibles, amb possibilitat d’acollir necessitats amb caràcters marcadament diferents: artístic-sociocultural, i de promoció turística i econòmica del municipi des de la vessant de l’artesania, la gastronomia i el folklore locals.


Alhora, les alternatives comparteixen la voluntat de continuar oferint els espais exteriors per a esdeveniments culturals a l’aire lliure, la nova ubicació d’un espai de cafeteria o restauració segons el caràcter específic cada proposta, i la reserva d’espais per als serveis municipals lligats a les activitats que es realitzin.


Per tal d’avaluar la possibilitat real d’ubicació dels usos plantejats, s’ha realitzat un estudi preliminar dels programes funcionals i distribució d’espais de cada cas en l’edifici actual, mantenint la distribució original de la part noble de l’edifici, i suposant la reconfiguració interior de les construccions annexes més modernes i de menys interès patrimonial.